Lyrics

Du Du Du
Som skärvor av ett trasigt glas
sommaren har gått i kras
allting som är kvar av dig
Jag höll mitt hjärta in min hand
gav det till en annan man
du kan inte klandra mig

Du kan springa
men du kan aldrig hinna ifatt med mig
Flyga, falla, jag har redan lämnat alla andra bakom mig

Å du
å du, å du, å du
å du visste alltid bäst
å du du kunde alltid mest
Du, du, du
Du, du, du
Men nu nu har du inget kvar
nu nu nu har du inget svar
eller hur, eller hur

Som eggen på en rostig kniv
jag tar tillbaks mitt eget liv
du kan inte skada mig

Du kan springa
men du kan aldrig hinna ifatt med mig
Flyga, falla, jag har redan lämnat alla andra bakom mig

Å du
å du, å du, å du
å du visste alltid bäst
å du du kunde alltid mest
Du, du, du
Du, du, du
Men nu nu har du inget kvar
nu nu nu har du inget svar
eller hur, eller hur

Du, du, du visste alltid bäst
å du, du kunde alltid mest
Du, du, du
Du, du, du
Men nu nu har du inget kvar
nu nu nu har du inget svar eller hur
eller hur, eller hur.

Å du,
å du, å du, å du, å du

Translation:
You You You

Like pieces of a broken glass
the summer has broken
all that is left of you

I held my heart in my hand
gave it to another man
you can’t blame me

You can run but you will never catch up with me
flying, falling, I have already left everyone behind me

and you and you and you and you
always knew best
you you you
always were the best
you you you
but now now
you have nothing left
now now now
you have no answer
isn’t that right, isn’t that right

like the edge of a rusty knife
I reclaim my life
you can’t hurt me

You can run but you will never catch up with me
flying, falling, I have already left everyone behind me

and you and you and you and you
always knew best
you you you
always were the best
you you you
but now now
you have nothing left
now now now
you have no answer
isn’t that right, isn’t that right

and you and you and you and you


Sommarland
Vågor ritar mönster på en strand
Dina läppar skälver mot min hand
Natten faller i vårt sommarland
När vi kastar loss

Jag viskar ditt namn
När vi lämnar hamn

Havet tar oss dit vi ska
Jag kan lämna allt jag har för dig
Havet vaggar oss till sömns
Du är verklig du är dröm för mig

Gryningsljuset målar allting grått
Suddar sakta allting vi förstått
Som om dagen är ett frö vi sått
När vi kastar loss

Jag viskar ditt namn
När vi lämnar hamn

Havet tar oss dit vi ska
Jag kan lämna allt jag har för dig
Havet vaggar oss till sömns
Du är verklig du är dröm för mig

Havet tar oss dit vi ska
Jag kan lämna allt jag har för dig
Havet vaggar oss till sömns
Du är verklig du är dröm för mig

Natten faller i vårt sommarland
Gjort av vatten, gjort av sten och sand
När vi kastar loss

Jag viskar ditt namn
En sista gång

Translation:
Summerland

Waves are drawing pictures on a beach
Your lips are trembling against my hand
The night is falling in our summer land

When we set sail

I whisper your name
When we leave the shore

the ocean will take us where we are going
I could leave everything I have for you
The ocean is lulling us to sleep
You are real
You are a dream to me

The light of dawn paints everything grey
Slowly erasing all we ever understood
As if the day were a seed we planted

When we set sail

And I whisper your name
As we leave the shore

the ocean will take us where we are going
I could leave everything I have for you
The ocean is lulling us to sleep
You are real
You are a dream to me

The night is falling in our summer land
Made from water, made from rocks and sand

When we set sail

And I whisper your name
One last time


Sjung min lilla näktergal

Sjung min lilla näktergal
om allting som du känt
om bomberna i tusental
och städerna dom bränt

Sjung min lilla näktergal
om vägens svåra val
om alla som du lämnade
om hjärtats svåra kval
Sjung tills rösten tar slut
Sjung tills sången når ut
Nånstans under flyktens gång
nånstans försvann allting som
du trodde var du

Som en dröm du vaknat från
kan du inte somna om
Detta är nu

Sjung tills rösten tar slut
Sjung tills sången når ut

Sjung min lilla näktergal
om dagen som har gått
om hur du inte orkar vara tacksam för din lott

Sjung min lilla näktergal
om dom som inte hann
om dom som inte vaknade
om dom som inte kan

Nånstans under flyktens gång
nånstans försvann allting som
du trodde var du

Som en dröm du vaknat från
kan du inte somna om
Detta är nu

Sjung tills rösten tar slut
Sjung tills sången når ut
Sjung tills rösten tar slut
Sjung tills sången når ut

Translation:
Sing my little nightingale

Sing my little nightingale about everything you’ve felt
about a thousand bombs and the cities they have burned
Sing my little nightingale about the hard choices on your journey
about everyone you left behind about the grief in your heart

Sing till you have no more voice
sing until the song is heard

Somewhere during your escape
somewhere, everything that you thought was you disappeared
Like a dream you have awoken from
you can’t fall back to sleep
this moment is now
Sing till you have no more voice
sing until the song is heard

Sing my little nightingale about the day that passed
about how you are to tired to be grateful for your lot
Sing my little nightingale about the ones who didn’t make it
the ones who didn’t wake up, the ones who just couldn’t

Somewhere during your escape
somewhere everything that you thought was you
disappeared
Like a dream you have awoken from
you can’t fall back to sleep
this moment is now

Sing till you have no more voice
sing until the song is heard
Sing till you have no more voice
sing until the song is heard


Nattflykt

Molnen rusar over himmelen
Dagen sjunger på sin sista vers
Snart andas natten ut
och allt läggs till ro
Jag stryker ömsint bort håret
ur pannan på dig

Och din kropp är så tung i din säng
bland lakanen och bland drömmarna
men din själ flyger som en fågel fri
ibland molnen i natt
Och din arm är så tung på mitt bröst
som ett ankare för en verklighet
som vi båda vill flyga bort ifrån
till en bättre värld

Translation:
Night flight

The clouds are chasing over the sky
The day is singing on it’s last verse
Soon the night will exhale
and all will come to rest
Tenderly I brush the hair away from your face

And your body is so heavy in your bed
between the sheets between the dreams
but your soul flies free like a bird
amongst the clouds tonight
And your arm is so heavy on my chest
like an anchor of a reality
we both want to fly away from
to a better world


Livets hårda visa

Livets hårda visa
är att allting tar slut
Hur kan du bevisa
att du är min livet ut

Jag trodde aldrig
jag skulle träffa nån som dig
Därför skrämmer det mig så
det kan du väl förstå

För när allting känns svårt
kan du älska mig då
kan vi säga förlåt

Livets hårda visa
är att allting tar slut
Hur kan du bevisa
att du är min livet ut
Bara om vi svär nu
med våra hjärtan som pant
och allting som vi är nu
Du är min det är sant

Translation:
The hard lesson of life

I know that you have promised
to stay here with me
through dark and cold
you promised me that

And I have dared to show
everything to you
the ugly and the grey
can you love me anyway

Because when everything is so hard
can you love me then
can we say I’m sorry

I know I have doubts
and ask you to promise it all again
can you hold me tight a little longer
that’s all I want

Because when everything is so hard
can you love me then
can we say I’m sorry

The hard lesson of life
is that everything comes to an end
how can you prove to me
that you will be mine for the rest of our lives

I never thought I’d meet
someone like you
that’s why it scares me so much
surely you can understand

Because when everything is so hard
can you love me then
can we say I’m sorry

The hard lesson of life
is that everything comes to an end
how can you prove to me
that you will be mine for the rest of our lives
only if we take an oath now
with our hearts as bail
and everything that we are now
you are mine it is true


Andas

Jag står med dig, står med dig
jag står med dig genom stormen som rusar i våran värld

Och jag ser, jag ser att vi kan
ta livet i famn med varann
om vi slutar att gå på tå

Höj ditt bröst andas in andas ut
Vi kan gå vidare, starkare
låta hjärtat slå
Om vi andas in
Andas ut

Jag går med dig, går med dig
Jag går med dig genom land
genom tid, genom brand

Och jag kan, jag kan bära ditt namn
ta livet i famn med varann
jag kan hålla din hand

Höj ditt bröst andas in andas ut
vi kan gå vidare, starkare
låta hjärtat slå
Om vi andas in
Andas ut


Translation:
Breathe

I stand with you, stand with you
I stand with you through the storm that rushes through our world
And I see, I see that we can
embrace life with each other if we stop walking on egg-shells

Raise your chest
breathe in breathe out
We can go on, stronger
let the heart beat
If we breathe in breathe out

I walk with you walk with you
I walk with you through the land
through time through fire
And I can
I can carry your name
embrace life with each other
I can hold your hand

Raise your chest
breathe in breathe out
We can go on, stronger
let the heart beat
If we breathe in breathe out


Brudvisa

Dimman lättar över åsarna
vittnar om ett sagoland som vi har lämnat bakom oss
Daggen faller tung på stigarna
reser gräset upp som vi har trampat ner på ängarna

Och som dagen börjar ny
med varje soluppgång
Står jag ny för dig
och allt som väntar oss
Och för varje timme vill jag vara din
tills livet slukar oss och ingenting finns kvar

Solen målar allt i guld för oss
vardagen blir ett magiskt land som vi kan leva trygga i
När natten faller finns jag här för dig
i livets mörka vatten
är jag fyren som ska leda dig

Och som dagen börjar ny
med varje soluppgång
Står jag ny för dig
och allt som väntar oss
Och för varje timme vill jag vara din
tills livet slukar oss och ingenting finns kvar

Dimman lättar över åsarna

Translation:
The bride’s hymn

The fog is clearing over the hills
Bearing witness of a fairytale land that we have left behind us

The dew is falling heavy on the paths
Rising up the grass that have bowed under our feet in the meadows

And like the day starts anew with every sunrise
I am new for you and all that awaits us
And for every hour I want to be yours
until life devours us and there is nothing left

The sun is painting everything in gold for us
Our everyday becomes a magical land where we can be safe

When the night falls I am here for you
In the dark waters of life I’ll be the lighthouse to guide you

And like the day starts anew with every sunrise
I am new for you and all that awaits us
And for ever hour I want to be yours
until life devours us and there is nothing left

The fog is clearing over the hills


Farväl vid havet

En spegelyta med ett djup
Jag kan inte se mig själv
men jag kan titta ut

Ro mig långsamt in till stranden
Håll mig hårt i handen
Säg att du är här

Jag ska stå vid våran brygga
Stå och tänka på vår lycka
och allt vi hade kärt

Dagarna som vi fick dela
Sorgerna vi kunde hela
och allt som vi har lärt

Här vid havet har jag dig
Här vid havet finns du kvar
och är en del av mig

Ro mig långsamt in till stranden
Håll mig hårt i handen
Säg att du är här

Det är aldrig ett farväl

Det är aldrig ett adjö
Vi möts igen min vän

Som en våg på öppet hav
allt är borta allt är kvar
Vi finner allt igen

Jag ska stå vid våran brygga

Stå och tänka på vår lycka
och allt vi hade kärt

Dagarna som vi fick dela
Sorgerna vi kunde hela
och allt som vi har lärt

Ro mig långsamt in till stranden

Håll mig hårt i handen
Säg inte farväl


Translation:
Farewell by the sea

A reflecting surface with a depth
I cannot see myself
but I can look through

Row me slowly to the shore
hold my hand so hard
tell me you are here

I will stand by our pier
stand and think about our happiness
and that we held dear
The days we got to share
the sorrows we could heal
and all that we learned

Here by the ocean I still have you
here by the ocean you still remain
and are still a part of me

Row me slowly to the shore
hold my hand so hard
tell me you are here

It is never a farewell
it is never a good bye
We will see each other again
like a wave on open sea
everything is gone, everything remains
we can find everything again

I will stand by our pier
stand and think about our happiness
and that we held dear
The days we got to share
the sorrows we could heal
and all that we learned

Row me slowly to the shore
hold my hand so hard
don’t say farewell


Fjärilsvärld

Hon tog ett liv
Sitt eget liv
och gick sin väg

Som svalans flykt
ur hjärtat ryckt
en fjärilsvärld

Hon kan inte vända
hon kan inte känna
något mer
Hon kan inte bära
hon kan inte lära
något mer

Hon var så lätt
så väldigt lätt
ett fjäderbarn

Fladdrar förbi
känslor in i
en väderkvarn

Hon kan inte vända
hon kan inte känna
något mer
Hon kan inte bära
hon kan inte lära
något mer


Translation:
Butterflyworld

She took a life
her own life
and walked away

Like the flight of a swallow
grabbed from the heart
a butterflyworld

She can’t turn back
she can’t feel
anything
She can’t carry
she can’t learn
anything

She was so light
so very light
a feather child

Passing in the wind
feelings within
a windmill

She can’t turn back
she can’t feel
anything
She can’t carry
she can’t learn
anything


Där för dig

Jag har tappat räkningen på dagarna
Jag har tappat lusten för allt
Jag har druckit allt jag kunde dricka
men ingenting var tillräckligt starkt
Jag kunde inte va där för dig
Jag kunde inte va där för dig
Jag kunde inte va här för dig
Jag kunde inte vara någonstans för dig

Stå ut det kan man väl tycka
ska vara minsta nämnaren för lycka
men om glaset är halvfullt
för det mesta
så kan jag inte tro på att de flesta
kan va där för dig
Jag kunde inte va där för dig
Jag kunde inte va här för dig
Jag kunde inte vara någonstans för dig

Du trodde du kunde komma undan
att du hade kontrollen på allt
Du trodde jag skulle sitta här och
tycka allt du gjorde var ballt
Och att jag skulle va där för dig
Jag kunde inte va där för dig
Jag kunde inte va här för dig
Jag kunde inte vara någonstans för dig

Stå ut det kan man väl tycka
ska vara minsta nämnaren för lycka
men om glaset är halvfullt
för det mesta
så kan jag inte tro på att de flesta
står ut med dig och allt du säger
Det är skitsnack och påhittade grejer
Du trodde att du hade halva inne
men det är bara storhetsvansinne
ingen är där för dig
Jag kunde inte va där för dig
Jag kunde inte va här för dig
Jag kunde inte vara någonstans för dig

Där för dig
Jag kunde inte va där för dig
Jag kunde inte va där
Jag kunde inte va här
Jag kunde inte va där för dig


Translation:
There for you

I have lost count of the days
I have lost interest in everything
I have drunk all that I could drink
but nothing was strong enough
I couldn’t be there for you
I couldn’t be there for you
I couldn’t be here for you
I couldn’t be anywhere for you

Make do, I guess you could say
should be minimum denominator for happiness
but if the glass is half full most of the time
I can not believe that most people
will be there for you
I couldn’t be there for you
I couldn’t be here for you
I couldn’t be anywhere for you

You thought you could get away with it
you thought you were in control
you thought I would just sit here
and think everything you did was cool
and that I’d always be there for you
I couldn’t be there for you
I couldn’t be here for you
I couldn’t be anywhere for you

Make do, I guess you could say
should be minimum denominator for happiness
but if the glass is half full most of the time
I can not believe that most people
put up with you and what you say
it’s just bullshit and make-believe
you thought you had it made
but it was just hubris
and no one is there for you
I couldn’t be there for you
I couldn’t be here for you
I couldn’t be anywhere for you

there for you
I couldn’t be there for you
I couldn’t be there
I couldn’t be here
I couldn’t be there for you


Hej då

Kan du förklara
hur jag ska svara
hur ska jag vara
för att passa in

i rollen som kvinna
utan och innan
stå kvar och försvinna
skulden är alltid min

jag säger hej då
jag säger hej då
jag säger hej då
det kan du nog förstå

jag säger hej då
jag säger hej då
jag säger hej då

nu ska jag gå


Translation:
Good Bye

Can you explain
how I should reply
how I should be
to fit the mould

in the roll of a woman
inside and outside
stay here or disappear
the blame is always mine

I’m saying Good Bye
I’m saying Good Bye
I’m saying Good Bye
I think you can see why

I’m saying Good Bye
I’m saying Good Bye
I’m saying Good Bye

I’m leaving now